Fonu.nl

Fonu.nl is dé online webwinkel voor de nieuwste telefoonhoesjes en telefoon accessoires met één doel: het creëren van een overzichtelijke en transparante manier om jouw ideale product aan te kunnen schaffen, waarbij we samen ook een kleine bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Zo doen we dat

Online winkelen kan soms lastig zijn en dat begrijpen wij. Daarom willen wij ervoor zorgen dat je een duidelijk beeld kunt vormen over het product om niet voor verrassingen te komen staan. Een productomschrijving kan hierbij helpen natuurlijk, maar blijkt uit ons ervaring vaak niet voldoende te zijn. Daarom hebben wij het product voor jou in beeld gebracht met behulp van foto’s én video’s. Immers, een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Een glimlach niet voor jou alleen, maar voor iedereen!

Bij Fonu.nl houden wij ervan om mensen te zien lachen. Daarom hopen wij ook dat wij die glimlach op jouw gezicht mogen bewonderen bij de levering van jouw product. Maar een glimlach gun je natuurlijk iedereen. Wij zijn bij Fonu.nl dan niet komisch genoeg om aan cabaret te doen, maar met behulp van win acties kunnen we er wel voor zorgen dat we deze glimlach structureel op het gezicht van velen mensen kunnen toveren. Dus wie weet win jij wel gratis iPhone hoesjes, een gratis iPad hoes of een van de vele Samsung hoesjes.

Familie

Van een onbekend persoon verwacht je bijna niets. Van een vriend verwacht je zijn/haar vriendschap, maar van je familie verwacht je het meest. Daarom zien wij jou als ons familielid en mag je uiteraard veel van ons verwachten!

Samen zijn we de fonu familie!

Fonu.nl Logo met subtekst transparant 1000 x 1000

E-mail: [email protected]
KVK: 72921129
BTW nummer Nederland: NL859287051B01
IBAN: NL66 INGB 0008 5530 68

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/fonu
Facebook: https://www.facebook.com/fonu.nl/
Instagram: https://www.instagram.com/fonu.nl/
Twitter: https://twitter.com/FonuNl

sluit menu